លោក សុន ឆ័យ ស្នើសុំការបង្ហាញព័ត៌មាន និងឯកសារផ្លូវការទាក់ទងទៅនឹងការនាំខ្សាច់ស៊ីលីកាចេញទៅក្រៅប្រទេស

19190890_2083069745076608_250086710_n19142341_2083070055076577_1291300553_n